xmgz.eu

blog.xmgz.eu

Libros en galego Sobre libros
http://www.gutenberg.org proxecto gutenberg

Si queres pódoche prestar en formato dixital calquera dos libros que leo

Correr
Contacto
Quén é Xosé M.? Si precisas dicirme algo, atópasme aquí... Créditos
  • iconas: icomoon
  • Lightbox de fotografía: (css3)
  • CSS e JS de desplazamento: (estructura básica) e deseño propio.
  • Licenza: copia, pega, adapta pero cita